Regulamin

 1. Informacje ogólne
  • Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.goracepiksele.pl prowadzony jest przez firmę TypeOne Oskar Zaremba, 62-800 Kalisz, ul Serbinowska 17/6 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 618-202-91-35
  • Dane kontaktowe – adres pocztowy (korespondencyjny):
   TypeOne – Oskar Zaremba, Dębowa 3,  62 – 872 Stobno Siódme
   adres poczty elektronicznej: hello@goracepiksele.pl
  • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności TypeOne Oskar Zaremba i użytkowników Sklepu internetowego.
  • Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu internetowego każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.
 2. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
  • Sklep – Sklep internetowy www.goracepiksele.pl
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mailowej o zmianie statusu zamówienia na „gotowe do wysłania”.
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument);
  • Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru/towarów złożona przez klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość
  • przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;
  • Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;
 3. Informacje techniczne
  • Administratorem Sklepu internetowego jest TypeOne Oskar Zaremba, 62-800 Kalisz, ul Serbinowska 17/6  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 618-202-91-35
  • Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 4. Oferta i cena towarów
  • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski oraz poza granicami Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
  • Na stronie Sklepu internetowego www.goracepiksele.pl przedstawia opisy oraz zdjęcia oferowanych produktów w możliwie najdokładniejszy sposób i w możliwie najwyższym stopniu przedstawiając rzeczywisty ich wygląd.
  • Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru.
 5. Rejestracja i logowanie
  • Sklep oferuje drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie Sklepu internetowego.
  • Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne,wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych.
  • Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
  • Do założenia konta w Sklepie internetowym konicznym jest naciśnięcie na stronie Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja”.
  • Koniecznym do zarejestrowania konta w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. Aby dokonać rejestracji konta niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu oraz m wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zakładaniu konta.
  • Umowę o świadczenie usługi konta Klienta można wypowiedzieć w każdej chwili, bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby wypowiedzieć umowę o Klient może w szczególności przesłać za pośrednictwem 
  • poczty elektronicznej na adres: hello@goracepiksele.pl wskazany w niniejszym regulaminie, prośby usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), która służyła do rejestracji konta.
  • TypeOne Oskar Zaremba może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
  • TypeOne Oskar Zaremba może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi
  • Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy rejestracji konta w Sklepie internetowym.
 6. Składanie zamówień
  • Klient może dokonać towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.goracepiksele.pl dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
  • Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.  
  • Podstawowym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
  • Do złożenia zmówienia niezbędnym jest również podanie numeru kontaktowego do Klienta.
  • W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności: dokonać wyboru produktów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne), sposobu płatności, wypełnić formularz zamówienia, następnie zatwierdzić zamówienie, co odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „wyślij zamówienie” i w następstwie czego wysłana zostaje na adres e-mail Kupującego wiadomość zawierająca wszystkie istotne elementy złożonego zamówienia. Umowa zostaje zawarta i jest wiążąca w momencie, gdy status realizacji zamówienia zostaje ustawiony na „gotowe do wysłania”.
  • O fakcie tym Klient zostaje poinformowany wiadomością wysłaną na jego adres e-mailowy.
  • Po zawarciu umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty ceny za towary oraz kosztów dostawy zgodnie z wybraną opcją.
  • Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za ceny zamówiony towar oraz kosztów dostawy:
   • tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu,
   • płatność PayPal za pośrednictwem systemu PayPal.pl
  • Do każdego zamówionego Towaru Sklep dołącza paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym Sklep telefonicznie lub mailowo.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 7. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
  • Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).
  • Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.
  • Zamówienia, w których nie wskazano powyższych danych lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.
  • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 18:00.
 8. Realizacja zamówienia
  • Zamówienie zostanie zrealizowanie w ciągu 1 – 2 dni roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
  • W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).
  • Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
  • Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunku. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
  • Zamówienia złożone po godzinie 13-00 będą realizowane następnego dnia roboczego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym).
  • Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Koszty przesyłki dostępne są w zakładce koszty dostawy. 
  • Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania zamówienia oraz czas dostawy.
  • W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż zamówienie przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane.
  • Anulowanie Zamówienia wymaga kontaktu ze Sklepem internetowym poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 884 000 386 lub mailowo hello@goracepiksele.pl
  • Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
  • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  • W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami  Polski oraz Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość kosztów przesyłki zagranicznej.
 9. Sposób i termin dostawy
  • Towary zamówione w Sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.
  • Wszystkie zamówienia są wysyłane  za pomocą firm kurierskiej.
  • W przypadku wyboru płatności przelewem na konto termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego. 
  • Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę ją dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i sporządzić – w obecności kuriera – Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumentu Sklep będzie rozpoznawał reklamację.
  • W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.
  • W przypadku, gdyby dotrzymanie terminu doręczenia Towaru byłoby niemożliwe, Sklep natychmiast poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim sytuacji Klient może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin doręczenia Towaru, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa.
  • Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: TypeOne Oskar Zaremba, 62-872 Stobno Siódme ul. Dębowa 3 z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@goracepiksele.pl.
  • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
  • Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
  • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.
  • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
   • jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Reklamacje
  • Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.
  • W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.
  • Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:
  • oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  • Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.
 12. Wymiana zakupionego towaru
  • Podstawą wymiany towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury (o ile była wystawiona na życzenie klienta).
  • W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty objęcia przesyłki Klient ma prawo do wymiany rozmiaru odzieży, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym, dostępności wymienianych rozmiarów. W celu ustalenia dostępności wymienianego towaru należy się skontaktować ze Sprzedawcą e-mailowo pod adresem hello@goracepiksele.pl lub telefonicznie pod numerem 884 000 386.
  • W celu wymiany towaru należy powiadomić Sklep internetowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki o chęci wymiany rozmiaru towaru w formie mailowej pod adresem hello@goracepiksele.pl lub telefonicznie pod numerem 884 000 386 podając przyczynę wymiany.
   • Wymianie podlega towar, który:
   • nie nosi śladów użytkowania;
   • nie został w żaden sposób uszkodzony;
   • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
   • znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
  • W celu wymiany towaru, towar należy odesłać wraz z dowodem jego zakupu (paragonem lub fakturą VAT) na adres ustalony uprzednio z obsługą Sklepu internetowego poprzez wiadomość e-mailową pod adresem hello@goracepiksele.pl lub telefonicznie pod numerem 884 000 386.
  • Brak dołączonego dowodu zakupu będzie skutkował odmową dokonania wymiany towaru.
  • Konsument w celu dokonania wymiany towaru :
   • przesyła wraz z towarem oryginał paragonu, Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu zostanie odesłany do Klienta wraz z wymienionym towarem.
   • przesyła wraz z towarem sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta wraz z wymienionym towarem.
  • W sytuacji skorzystania przez Klienta z prawa wymiany towaru koszty przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
  • Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych w celu wymiany towaru na koszt adresata ani za pobraniem.
  • Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki na ustalony adres Sprzedającego.
  • Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do reklamacji towaru niezgodnego z umową.
 13. Newsletter
  • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez www.goracepiksele.pl wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
  • Klient może korzystać z alternatywnej, pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą w naszym sklepie internetowym umową. Platforma znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej stanowiący pierwszy punku kontaktu to: hello@ goracepiksele.pl
  • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 15. Dane osobowe i polityka prywatności
  • Administratorem danych osobowych Klientów podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu zamówienia jest TypeOne Oskar Zaremba z siedzibą w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 17/6, 62 – 800 Kalisz, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 618-202-91-35
  • Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora – zgodnie z wolą Klientów – w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Dane osobowe nie są udostępniane osobą trzecim. W przypadku jednak Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztową lub przesyłka kurierską, Sklep przekazuje dane podmiotom biorących udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu: TypeOne Oskar Zaremba, 62-872 Stobno Siódme ul. Dębowa 3 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres: hello@goracepiksele.pl.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określnych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy Sprzedaży.
  • Sklep może za odrębną i jednoznaczną zgodą przetwarzać dane osobowe Kupującego podane w formularzu rejestracyjnym/ zamówieniowym w celach marketingowych nadto Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
  • Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika.
  • Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawią swoją przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stornie internetowej Sklepu.
 16. Postanowienia końcowe
  • Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.
  • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególność związanych ze zmianą przepisów prawa; zmianą sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sprzedawca podaje, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  • Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne z firmami zewnętrznymi w tym Konkursy i zamieszczać informacje o tych wydarzeniach na podstronach Sklepu internetowego. Za warunki konkursów i późniejsze rozstrzygnięcia konkursów odpowiada Organizator. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez inne podmioty.  
  • Sklep internetowy może prowadzić Program Partnerski, Program Lojalnościowy oraz inne Programy dla zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego. Warunki uczestnictwa w wymienionych programach opisane są na oddzielnych podstronach sklepu internetowego.
  • Każdy uczestnik w momencie włączenia się do Programu Partnerskiego, Lojalnościowego lub innego dostępnego w Sklepie internetowym, zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących danego Programu akceptując niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
  • Regulamin a także zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
  • Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.
  • Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.